Le dicton basque du 26 décembre

"Eguberri ondorengo lehenbiziko sei egunak nolako, urrengo lehenbiziko sei ilabeteak alako"
(Tels les premiers six jours après la Noël, tels les premiers six mois de l'année)
Irun en 1911

Commentaires

Follow by Email